Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.

Forum Standaardisatie monitort jaarlijks of overheden open standaarden toepassen. Hierbij wordt gekeken of standaarden worden uitgevraagd in aanbestedingen en of standaarden worden toegepast in de generieke overheidsvoorzieningen. Aanvullend rapporteert het Forum halfjaarlijks over het gebruik van informatieveiligheidstandaarden door met een tool overheidsdomeinen te toetsen.  

Meten is weten

Het open standaarden-beleid stelt dat overheidsorganisaties bij het eerstvolgende investeringsmoment van ICT-producten of diensten de relevante open standaarden dienen uit te vragen. Sinds 2011 monitort Forum Standaardisatie daarom of open standaarden worden uitgevraagd in overheids-aanbestedingen en op welke manier. 

Aanvullend op het beleid sprak het Nationaal Beraad de ambitie uit 5 informatieveiligheidstandaarden versneld toe
te passen (DNSSEC, TLS, DKIM, SPF, DMARC).

Resultaten

Meten is weten

Forum Standaardisatie monitort jaarlijks of overheden open standaarden toepassen. Hierbij wordt gekeken of standaarden worden uitgevraagd in aanbestedingen en of standaarden worden toegepast in de generieke overheidsvoorzieningen. Aanvullend rapporteert het Forum halfjaarlijks over het gebruik van informatieveiligheidstandaarden door met een tool overheidsdomeinen te toetsen.  

Resultaten

Het open standaarden-beleid stelt dat overheidsorganisaties bij het eerstvolgende investeringsmoment van ICT-producten of diensten de relevante open standaarden dienen uit te vragen. Sinds 2011 monitort Forum Standaardisatie daarom of open standaarden worden uitgevraagd in overheids-aanbestedingen en op welke manier. 

Aanvullend op het beleid sprak het Nationaal Beraad de ambitie uit 5 informatieveiligheidstandaarden versneld toe
te passen (DNSSEC, TLS, DKIM, SPF, DMARC).

Flinke verbetering

Uitvraag open standaarden in aanbestedingen sinds 2014. In 81% van de ICT-inkoop wordt om open standaarden gevraagd.  

Standaarden gevraagd
in aanbestedingen
 

Tussen 2011 en 2017 is het percentage aanbestedingen waarin wordt gevraagd naar  open standaarden gestegen van 43% naar 81%.

Oranje: 
Tenminste een deel van de relevante standaarden zijn uitgevraagd.

Grijs:
Geen standaarden uitgevraagd.

Blauw: 
Alle standaarden uitgevraagd.

Flinke verbetering

Ondersteuning veilige e-mail standaarden
(begin 2018).

Toename gebruik
informatie-
veiligheidstandaarden
35%
2017
2018
80%