Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.

Open standaardenbeleid
Standaarden toegepast in voorzieningen
Meting juli 2015 - juni 2016
Monitor 2016
Monitor 2015
Monitor 2014
volledig toegepast
deels toegepast
niet toegepast
232
96
59
(60%)
(25%)
(15%)
Monitoring 2016
Totaal
387
volledig toegepast
deels toegepast
niet toegepast
221
69
71
(61%)
(19%)
(20%)
Monitoring 2015
Totaal
361
volledig toegepast
deels toegepast
niet toegepast
132
24
60
(61%)
(11%)
(28%)
Monitoring 2014
Totaal
216
volledig toegepast
deels toegepast
niet toegepast
15%
25%
60%
20%
19%
61%
28%
11%
61%
Best scorende voorzieningen

Deze voorzieningen passen alle relevante standaarden toe, of hebben concrete plannen deze op korte termijn toe te passen.

1
2
3
4
5
6
7
10 / 10
2 / 2
14 / 15
9 / 10
10 / 12
9 / 12
7 / 10
Open standaardenbeleid
Generieke voorzieningen 2016
Meting juli 2015 - juni 2016
Standaarden toegepast in voorzieningen
Best scorende voorzieningen

Deze voorzieningen passen alle relevante standaarden toe, of hebben concrete plannen deze op korte termijn toe te passen.

De genoemde voorzieningen gebruiken alle (voor die voorziening relevante) standaarden, of zijn van plan dit op korte termijn te gaan doen.

Voor veel voorzieningen is een flink aantal standaarden relevant, gemiddeld bijna 11 standaarden per voorziening.

Veel voorzieningen hebben ten opzichte van de vorige meting vooruitgang geboekt, met als positieve voorbeelden BRT, Digi-Inkoop, DigiD Machtigen en Ondernemersplein.

In de meeste gevallen voldoen de onderzochte voorzieningen aan (de meeste) daarvoor relevante open standaarden: aan 60% wordt voldaan, 25% voldoet deels of dit is gepland en in 15% van de gevallen wordt op dit moment (nog) niet voldaan aan een relevante open standaard.