Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.

Gemiddelde adoptie van
de webstandaarden

Overall gemiddelde

begin 2020

medio 2019

begin 2019

Begin 2019

Medio 2019

Begin 2020

Toegepast

Niet toegepast

Overall gemiddelde

6%
94%
11%
89%
8%
92%

Gemiddelde adoptie van
de webstandaarden

Begin 2019

Medio 2019

Begin 2020

Toegepast

Niet toegepast

begin 2020

medio 2019

begin 2019