Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.

Gemiddelde adoptie van
de mailstandaarden

Overall gemiddelde

medio 2019

begin 2019

medio 2018

Kies een categorie:

23%
77%
26%
74%
33%
67%

Toegepast

Niet toegepast

Medio 2019

Begin 2019

Medio 2018

Gemiddelde adoptie van
de mailstandaarden

Overall gemiddelde

23%
77%
33%
67%
26%
74%

Anti-phishing

Begin 2019

Medio 2019

Medio 2018

Vertrouwelijkheid

Toegepast

Niet toegepast

medio 2019

begin 2019

medio 2018