Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.

Gemiddelde adoptie
per overheidslaag 

Kies een categorie:

Begin 2019

Medio 2019

Gemiddelde adoptie webstandaarden

Gemiddelde adoptie mailstandaarden

Gemiddelde adoptie
per overheidslaag 

Alle lagen

Gemiddelde adoptie webstandaarden

Gemiddelde adoptie mailstandaarden

Begin 2019

Medio 2019

Rijk

Gemiddelde adoptie mailstandaarden

Gemiddelde adoptie webstandaarden

Begin 2019

Medio 2019

Uitvoerders

Gemiddelde adoptie mailstandaarden

Gemiddelde adoptie webstandaarden

Begin 2019

Medio 2019

Provincies

Gemiddelde adoptie mailstandaarden

Gemiddelde adoptie webstandaarden

Begin 2019

Medio 2019

Gemeenten

Gemiddelde adoptie mailstandaarden

Gemiddelde adoptie webstandaarden

Begin 2019

Medio 2019

Waterschappen

Gemiddelde adoptie mailstandaarden

Gemiddelde adoptie webstandaarden

Begin 2019

Medio 2019