Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.

Meting
Informatieveiligheidstandaarden

Adoptie van de mailstandaarden

Niet geadopteerd
Geadopteerd

Totaal gemiddelde

Gemiddelde adoptie van de mailstandaarden 

medio 2018
begin 2019
Meting
Informatieveiligheidstandaarden

Gemiddelde adoptie van de mailstandaarden 

Adoptie van de mailstandaarden

medio 2018
begin 2019
26%
74%

Totaal gemiddelde

33%
67%
Niet geadopteerd
Geadopteerd