Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.

Meting
Informatieveiligheidstandaarden

Adoptie van de webstandaarden

Niet geadopteerd
Geadopteerd
medio 2018
begin 2018

Totaal gemiddelde

Gemiddelde adoptie van de webstandaarden 

begin 2019
Meting
Informatieveiligheidstandaarden

Gemiddelde adoptie van de webstandaarden 

Adoptie van de webstandaarden

Totaal gemiddelde

11%
89%
begin 2019
18%
82%
12%
88%
begin 2018
medio 2018
Niet geadopteerd
Geadopteerd