Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.

2018
Monitor Open Standaarden
Forum Standaardisatie 
Standaard Samenwerken
Fotograaf: Martijn Beekman
Forum Standaardisatie 
Standaard Samenwerken
Monitor Open Standaarden
2018