Monitor Open standaarden 2019
Overheidsbrede voorzieningen
Standaarden toegepast in voorzieningen
Meting zomer 2019
Monitor 2019
Monitor 2018
Monitor 2017
Volledig toegepast
Deels toegepast
Niet toegepast

De vier beste voorzieningen

Basisregistratie Ondergrond deze nieuwe voorziening voldoet meteen al aan 11 van de 13 relevante standaarden, deels aan de 12e standaard en voor de 13e zijn concrete plannen.

*

Mijn overheid voldoet aan 14 van de 15 relevante standaarden en deels aan de 15e.

*

DigiD voldoet aan 10 van de 11 relevant standaarden (net als vorig jaar).

*

Digilevering voldoet aan 7 van de 8 relevante standaarden.

*

17%
16%
67%
12%
18%
70%
69%
15%
15%
Monitor Open standaarden 2019
Meting zomer 2019
Standaarden toegepast in voorzieningen
Overheidsbrede voorzieningen

De vier beste voorzieningen

Basisregistratie Ondergrond deze nieuwe voorziening voldoet meteen al aan 11 van de 13 relevante standaarden, deels aan de 12e standaard en voor de 13e zijn concrete plannen.

*

Mijn overheid voldoet aan 14 van de 15 relevante standaarden en deels aan de 15e.

*

DigiD voldoet aan 10 van de 11 relevant standaarden (net als vorig jaar).

*

Digilevering voldoet aan 7 van de 8 relevante standaarden.

*

Meer informatie

Het Forum Standaardisatie heeft als doel om interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid te bevorderen via het gebruik van open standaarden voor digitale gegevensuitwisseling in de publieke sector. Het Forum adviseert het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid hierover en bestaat uit deskundigen op directeurniveau afkomstig uit diverse overheidsorganisaties, het bedrijfsleven en de wetenschap.

Deel deze publicatie

Stuur deze pagina eenvoudig door of plaats als bericht op social media.

Zoeken in publicaties

Zoek naar een specifieke term in de verschillende publicaties.
Vul minimaal 3 karakters in.

Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.
Volledig scherm