Handhaven, 

Voorbeelden
uit de praktijk

Content die niet digitaal toegankelijk is, kan en mag niet meer op de website komen. Dat geldt ook voor documenten! Handhaven werkt alleen als het bestuur en management het beleid voor digitale toegankelijkheid onderschrijven. 

De Algemene Rekenkamer heeft een duidelijk toegankelijkheidsbeleid waarin de verantwoordelijkheden van het Team Communicatie en de auteurs van de rapporten staan beschreven. Het toegankelijkheidsbeleid stelt dat de publicaties altijd aan de wettelijke eisen moeten voldoen. Als het niet lukt om een complex element van een publicatie digitaal toegankelijk te maken, dan moet een digitaal toegankelijk alternatief worden aangeboden.

De Algemene Rekenkamer 

Als je organisatie graag met een leverancier werkt die aangeeft niet digitaal toegankelijk te kunnen leveren, dan kun je er ook voor kiezen om samen te werken. Gemeente Tilburg koos ervoor om hun kennis te delen met de leverancier en de website in samenwerking met de leverancier digitaal toegankelijk te maken. In de toekomst is de leverancier dan goed ingespeeld op de eisen van de organisatie en die van toekomstige klanten.

De gemeente Tilburg

Bij de Inspectie van het Onderwijs hebben onderzoekers heldere werkinstructies voor het opstellen van digitaal toegankelijke themarapporten.

Inspectie van het Onderwijs 

DUO

Bij DUO stelde het Bestuur een Chief Accessibility Officer aan die zich sinds 2020 voltijd bezig houdt met het digitale toegankelijk maken van de organisatie. Hiermee brengt DUO de coördinatie van digitaal toegankelijk publiceren in een duidelijke functie onder. DUO wil digitale toegankelijkheid onderdeel maken van de ‘Definition of Done’ van hun Agile ontwikkelprocessen. Dan is het voor een ontwikkelteam glashelder dat ze er niet omheen kunnen.

Handhaven, 

Voorbeelden
uit de praktijk

Content die niet digitaal toegankelijk is, kan en mag niet meer op de website komen. Dat geldt ook voor documenten! Handhaven werkt alleen als het bestuur en management het beleid voor digitale toegankelijkheid onderschrijven. 

De Algemene Rekenkamer heeft een duidelijk toegankelijkheidsbeleid waarin de verantwoordelijkheden van het Team Communicatie en de auteurs van de rapporten staan beschreven. Het toegankelijkheidsbeleid stelt dat de publicaties altijd aan de wettelijke eisen moeten voldoen. Als het niet lukt om een complex element van een publicatie digitaal toegankelijk te maken, dan moet een digitaal toegankelijk alternatief worden aangeboden.

De Algemene Rekenkamer 

DUO

Bij DUO stelde het Bestuur een Chief Accessibility Officer aan die zich sinds 2020 voltijd bezig houdt met het digitale toegankelijk maken van de organisatie. Hiermee brengt DUO de coördinatie van digitaal toegankelijk publiceren in een duidelijke functie onder. DUO wil digitale toegankelijkheid onderdeel maken van de ‘Definition of Done’ van hun Agile ontwikkelprocessen. Dan is het voor een ontwikkelteam glashelder dat ze er niet omheen kunnen.

Als je organisatie graag met een leverancier werkt die aangeeft niet digitaal toegankelijk te kunnen leveren, dan kun je er ook voor kiezen om samen te werken. Gemeente Tilburg koos ervoor om hun kennis te delen met de leverancier en de website in samenwerking met de leverancier digitaal toegankelijk te maken. In de toekomst is de leverancier dan goed ingespeeld op de eisen van de organisatie en die van toekomstige klanten.

De gemeente Tilburg

Bij de Inspectie van het Onderwijs hebben onderzoekers heldere werkinstructies voor het opstellen van digitaal toegankelijke themarapporten.

Inspectie van het Onderwijs 

Meer informatie

Het Forum Standaardisatie heeft als doel om interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid te bevorderen via het gebruik van open standaarden voor digitale gegevensuitwisseling in de publieke sector. Het Forum adviseert het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid hierover en bestaat uit deskundigen op directeurniveau afkomstig uit diverse overheidsorganisaties, het bedrijfsleven en de wetenschap.

Deel deze publicatie

Stuur deze pagina eenvoudig door of plaats als bericht op social media.

Zoeken in publicaties

Zoek naar een specifieke term in de verschillende publicaties.
Vul minimaal 3 karakters in.

Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.
Volledig scherm