Waarom standaardisatie
Standaard
samenwerken

Open standaarden helpen overheidsorganisaties
efficiënter en betrouwbaarder te werken. Ze zorgen
voor eenduidige herkenbaarheid van overheidswebsites, zodat deze goed onderscheiden kunnen worden van hacking-sites. Ook zorgen open standaarden voor betere digitale samenwerking van overheidsorganisaties, waardoor gegevens kunnen worden hergebruikt en maatschappelijke problemen beter aangepakt kunnen worden dan wanneer ze los van elkaar zouden opereren.

Door open standaarden zijn overheidsorganisaties ook minder afhankelijk van specifieke leveranciers, omdat alle leveranciers de standaard kunnen leveren en zo gelijke kansen krijgen.

Informatiebeveiliging

Op het internet is het vaak lastig een echte e-mail of website te onderscheiden van een valse. Dit geldt ook voor overheidswebsites en e-mail. Hackers maken hier dankbaar gebruik van door burgers een mail te sturen die zogenaamd van de Belastingdienst of het Centraal Justitieel Incassobureau komt (phishing/spoofing).  Met behulp van open internetveiligheidstandaarden kunnen burgers en bedrijven echtheidskenmerken op webpagina’s zien (‘het slotje’), of kan valse e-mail door de provider onderschept worden voordat deze een eindgebruiker bereikt.

Praktijkvoorbeeld:

Platform Internetstandaarden

Het doel van het Platform Internetstandaarden is om het gebruik van moderne en veilige internetstandaarden sneller te laten groeien zodat het Internet betrouwbaarder wordt voor iedereen.

Eenmalige gegevens-
verstrekking

De overheid moet voorkomen dat ze burgers en bedrijven steeds lastig valt met dezelfde vragen. Open Standaarden helpen om informatie die al ergens binnen de overheid bekend is, via de backoffice uit te wisselen. Door informatie te hergebruiken voorkomt ze dat burgers en bedrijven een hoge administratieve lastendruk ervaren.

Praktijkvoorbeeld:
Waarom standaardisatie

Wat zijn open standaarden?

Open standaarden zijn afspraken over de wijze waarop gegevens uitgewisseld worden. Overheden, bedrijven en burgers kunnen met open standaarden makkelijker met elkaar communiceren. 

De openheid van deze afspraken zorgt ervoor dat de inhoud voor iedereen toegankelijk is en dat iedereen een voorstel tot wijziging kan indienen bij een beheerder van deze afspraken. 

Waarom open standaarden?

Wat doet het Forum Standaardisatie met open standaarden?

Interoperabiliteit

Onafhankelijkheid

Beleid open standaarden

Door open standaarden is informatie makkelijker digitaal uit te wisselen (interoperabiliteit). Ook stimuleert het de onafhankelijkheid van softwareleveranciers.

Forum Standaardisatie zet zich in voor inter-
operabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid via open standaarden. Ook toetst het Forum of standaarden voldoende open zijn en of ze geschikt zijn voor overheidsbreed gebruik. Open standaarden kunnen hierdoor de status “pas toe of leg uit” krijgen, wat betekent dat overheden ze (moeten gaan) gebruiken, om te beginnen bij de eerstvolgende keer dat geïnvesteerd wordt in ICT. 

Open standaarden verminderen voor de overheid de afhankelijkheid van specifieke softwareleveranciers. Als software gebruikmaakt van open standaarden kunnen verschillende leveranciers werken aan de ontwikkeling en implementatie van ICT-systemen die op elkaar aansluiten.

Het vermogen van (informatie-)systemen om digitale gegevens en informatie te kunnen uitwisselen binnen en tussen organisaties. Open standaarden zijn een belangrijk instrument voor interoperabiliteit.

Open standaarden zijn voor overheden de norm. Voor de lijst met verplichte open standaarden van Forum Standaardisatie geldt het ‘pas toe of leg uit’ principe.

Standaard
samenwerken

Open standaarden helpen overheidsorganisaties
efficiënter en betrouwbaarder te werken. Ze zorgen
voor eenduidige herkenbaarheid van overheidswebsites, zodat deze goed onderscheiden kunnen worden van hacking-sites. Ook zorgen open standaarden voor betere digitale samenwerking van overheidsorganisaties, waardoor gegevens kunnen worden hergebruikt en maatschappelijke problemen beter aangepakt kunnen worden dan wanneer ze los van elkaar zouden opereren.

Door open standaarden zijn overheidsorganisaties ook minder afhankelijk van specifieke leveranciers, omdat alle leveranciers de standaard kunnen leveren en zo gelijke kansen krijgen.

Informatiebeveiliging

Op het internet is het vaak lastig een echte e-mail of website te onderscheiden van een valse. Dit geldt ook voor overheidswebsites en e-mail. Hackers maken hier dankbaar gebruik van door burgers een mail te sturen die zogenaamd van de Belastingdienst of het Centraal Justitieel Incassobureau komt (phishing/spoofing).  Met behulp van open internetveiligheidstandaarden kunnen burgers en bedrijven echtheidskenmerken op webpagina’s zien (‘het slotje’), of kan valse e-mail door de provider onderschept worden voordat deze een eindgebruiker bereikt.

Platform Internetstandaarden

Het doel van het Platform Internetstandaarden is om het gebruik van moderne en veilige internetstandaarden sneller te laten groeien zodat het Internet betrouwbaarder wordt voor iedereen.

Eenmalige gegevensverstrekking
Praktijkvoorbeeld:

De overheid moet voorkomen dat ze burgers en bedrijven steeds lastig valt met dezelfde vragen. Open Standaarden helpen om informatie die al ergens binnen de overheid bekend is, via de backoffice uit te wisselen. Door informatie te hergebruiken voorkomt ze dat burgers en bedrijven een hoge administratieve lastendruk ervaren.

Meer informatie

Het Forum Standaardisatie heeft als doel om interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid te bevorderen via het gebruik van open standaarden voor digitale gegevensuitwisseling in de publieke sector. Het Forum adviseert het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid hierover en bestaat uit deskundigen op directeurniveau afkomstig uit diverse overheidsorganisaties, het bedrijfsleven en de wetenschap.

Neem contact op

Ruimte om extra contactgegevens te plaatsen.
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.

Deel deze publicatie

Stuur deze pagina eenvoudig door of plaats als bericht op social media.

Zoeken in publicaties

Zoek naar een specifieke term in de verschillende publicaties.
Vul minimaal 3 karakters in.

Samen kom je verder

Het Forum standaardisatie gelooft dat je samen verder komt. Het meewegen van allerlei belangen en het creëren van draagvlak is essentieel op het gebied van digitale ontwikkeling en noodzakelijk om de open standaarden ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen.
Volledig scherm